Wat is risico

Wat is risico?

Risico’s van de financiële markten

De belegger is vaak zijn eigen vijand op de financiële markten. Hebzucht en angst zorgen voor gedrag en dit bepaalt het klimaat op de markt. Economische en politieke gebeurtenissen veroorzaken vaak een reactie bij beleggers. Afwijkingen van verwachte ontwikkelingen zorgen voor blijdschap en meer investeringen of zorgen juist dat handelaren gaan verkopen op basis van geruchten en nieuws. Studies leren ons dat het voorspellen en verslaan van de markt nauwelijks werkt omdat markten onvoorspelbaar zijn.

Bij Binck geloven wij dat het nemen van gespreide risico’s door het beleggen in indexfondsen een betere methode is. Op deze manier is het risico om al uw vermogen te verliezen geminimaliseerd tot het laagst mogelijke risiconiveau wat het investeren betreft. Vervolgens bouwen wij het risico van uw belegging af zodra het einde van de looptijd nadert van uw beleggingsdoel. Op die manier reduceren wij het timing risico en maximaliseren wij de kans voor u om een gemiddeld resultaat te behalen.

Operationele risico’s

Hoewel trades elektronisch worden verwerkt, wordt de informatie vaak ingevoerd door mensen en uitgewisseld via het internet. Daar zit een risico aan. Mensen kunnen nou eenmaal fouten maken. Computers daarentegen kunnen geprogrammeerd worden om een meer consistente prestatie te leveren. Het gebruik van computers kent echter weer beveiligingsrisico’s.

Zo brengt het gevaar van hackers tegenwoordig operationele risico’s met zich mee. Het systeem van Binck Forward beschermt zich tegen hackers via zeer geavanceerde state-of-the-art beveiliging. Onze operationele processen worden continu gemonitord door een team van IT-specialisten. Samen zorgen wij ervoor dat uw investeringen ten allen tijde veilig zijn!

Specifiek risico

Binck Forward belegt alleen in goed gespreide fondsen. Als één onderliggende belegging niets waard wordt dan is de invloed hiervan beperkt op een fonds. Zelfs wanneer een fondshuis dat een fonds beheert failliet gaat dan wordt het vermogen in het fonds niet aangetast. Elk fonds is een aparte

juridische entiteit. Het fonds wordt daarnaast bewaard in Stichting Binck Forward. Ook als Binck Forward iets overkomt is uw belegging veilig. Binck is in het bezit van de benodigde bankvergunning van de AFM. Daarnaast houdt De Nederlandsche Bank toezicht op Binck op zowel organisatorisch als financieel vlak.