Waar belegt Binck Forward?

Waarin belegt Binck Forward?

Aandelen

Als een bedrijf kapitaal nodig heeft voor zijn activiteiten, kan het aandelen uitgeven om zodoende geld op te halen. Als aandeelhouder bent u voor een klein stukje eigenaar van het bedrijf. U heeft stemrecht en als er winst wordt gemaakt, krijgt u een dividenduitkering. Aandelen kunnen aan de beurs genoteerd staan, maar dat hoeft niet. De grootste beursgenoteerde bedrijven zijn opgenomen in een regio-index zoals de MSCI Europa index.

Binck Forward belegt voor haar klanten wereldwijd in een aantal gerenommeerde indexfondsen. Deze indexfondsen beleggen optimaal gespreid over alle regio’s en sectoren. Door deze optimale spreiding loopt u geen specifiek risico in uw beleggingsportefeuille. Onderliggend wordt er in meer dan 2000 individuele aandelen belegd.

Obligaties

Een obligatie is een bewijs dat u geld heeft uitgeleend aan een overheid of een bedrijf waarbij vooraf is afgesproken wanneer de hoofdsom wordt terugbetaald en hoeveel rente u krijgt. Het risico dat u het uitgeleende bedrag niet terug krijgt is relatief laag. De overheden en bedrijven die de meeste en grootste obligatieleningen uitgeven, worden in een index opgenomen. Om te beleggen in obligaties maakt Binck Forward gebruik van een aantal index obligatiefondsen van gerenommeerde fondshuizen. De door ons

geselecteerde indexfondsen beleggen alleen in hoogwaardige staats- en bedrijfsobligaties die voornamelijk in euro’s genoteerd zijn. Het rendement van obligaties wordt gedreven door een aantal factoren waarvan de belangrijkste zijn, de rentestand, de inflatieverwachtingen, de kredietkwaliteit van de uitgevende instelling en de looptijd van de obligatie. Hoe korter deze looptijd is, des te kleiner zal de waardeverandering van de obligatie zijn bij een stijging of daling van de rente.

Onroerend goed

Beleggen in onroerend goed (vastgoed) is misschien wel de meest herkenbare beleggingscategorie aangezien het zo tastbaar is. De vastgoedsector is op te delen in drie categorieën: kantoorpanden, winkels en woningen. Binck Forward selecteert beursgenoteerde vastgoed indexfondsen

die beleggen in alle vastgoedsectoren en regio’s in de ontwikkelde markten. Beleggingen in onroerend goed zijn onderhevig aan dezelfde mate van beweeglijkheid als aandelen. Van oudsher genereert vastgoed een relatief hoog dividendrendement.

Grondstoffen

De mondiale grondstoffenmarkt kan worden onderverdeeld in drie grote sectoren: energie, metalen en landbouw. Bij energie kunt u denken aan olie en gas. Metalen kunnen onderverdeeld worden in edelmetalen zoals goud, zilver en platinum en industriële metalen zoals koper, aluminium, lood, nikkel en zink. Bij landbouw grondstoffen kunt u denken aan tarwe, maïs, rijst, koffie, katoen en hout. Binck Forward hecht groot belang aan een brede spreiding binnen deze grondstoffensectoren. Grondstoffen kunnen een belangrijke rol spelen bij spreiding in een beleggingsportefeuille omdat ze historisch

gezien een relatief lage lange termijn correlatie hebben met andere beleggingscategorieën. In tijden van onrust op financiële markten neemt de correlatie echter aanzienlijk toe en nemen de spreidingseffecten af. Bij grondstoffen wordt er alleen belegd in zogenaamde futures. Dit zijn termijncontracten, waarbij de koper en verkoper zich verbinden op een bepaald moment een bepaalde hoeveelheid van een product tegen een vooraf vastgestelde prijs te verhandelen. Er wordt dus niet in de fysieke producten zelf belegd.

Geldmarkten

Geldmarktfondsen zijn fondsen die beleggen in kortlopende obligaties van zowel de overheid als van bedrijven. Het hoofddoel van een geldmarktfonds is om de hoofdsom veilig te stellen en om voor goede liquiditeit te zorgen,

oftewel uw geld is altijd opvraagbaar. Bij Binck Forward kunnen beleggers profiteren van de toegang tot de institutionele geldmarkten door middel van goed gespreide geldmarktfondsen.