Rendement vergelijking

Rendement Binck Forward vergeleken

Rendement van Binck Forward versus vermogensbeheerders

Binck Forward heeft haar rendementen over het jaar 2016 vergeleken met de vermogensbeheerders die haar rendementen, kosten en risiconiveau’s op haar website publiceren. In totaal hebben wij 29 portefeuilles van vermogensbeheerders gevonden. Binck Forward deed het in 17 gevallen beter dan de concurrenten met als grootste verschil 6,07 procent. In 12 van de 29 gevallen deed Binck Forward het minder goed met 3,16 procent als grootste verschil. Zie appendix 1 voor alle rendementen en uitleg.

Vijf verklaringen waarom Binck Forward de meerderheid van haar concurrenten heeft verslagen

Over het jaar 2016 presteerden de Binck Forward portefeuilles gemiddeld beter dan de vermogensbeheer portefeuilles van 17 van de 29 concurrenten. Het goede rendement kent vijf verklaringen. Deze zijn:

  • Binck Forward’s systematische beleggingsmethode waarbij emotie geen rol speelt is een belangrijk fundament van het beleid bij Binck Forward;
  • Lage kosten van de onderliggende indexfondsen;
  • Lage servicekosten;
  • Spreiding van de beleggingsportefeuille over aandelen, obligaties, onroerend goed, grondstoffen en een geldmarktfonds;
  • Goede strategische regio- en sectorverdeling zorgen voor stabielere rendementen.

In 2016 werden de hoogste rendementen behaald binnen de categorieën grondstoffen, aandelen opkomende markten en aandelen Noord-Amerika. Grondstoffen en aandelen opkomende markten profiteerden van hogere economische groeiverwachtingen wereldwijd. Noord-Amerikaanse aandelen kregen vleugels nadat Donald J. Trump de verkiezingen in de Verenigde Staten had gewonnen. In de dagen na de verkiezingen onthulde Trump een deel van zijn plannen omtrent belastingverlagingen en extra overheidsuitgaven. Beleggers reageerden daarop door hogere economische groei, hogere bedrijfswinsten en een hogere inflatieverwachting in te prijzen. Dit resulteerde in stijgende Amerikaanse aandelen maar dalende obligatiekoersen. Europese aandelen bleven achter bij de andere regio’s in de wereld, mede ingegeven door de Brexit perikelen en een wat minder goede gang van zaken bij financiële instellingen die last hebben van de lage rente. Dit onderstreept dat het belangrijk is om een goed gespreide beleggingsportefeuille te hebben.

Een verklaring waarom Binck Forward het minder goed heeft gedaan dan een aantal concurrenten is de looptijd van de obligatieportefeuille die bij Binck Forward korter is dan bij een aantal concurrerende vermogensbeheerders. Hoe korter deze looptijd is, des te kleiner zal de waardeverandering van de obligatieportefeuille zijn bij een stijging of daling van de rente. In 2016 is de rente flink gedaald in de eurozone. Hier profiteerden portefeuilles met langlopende obligaties meer van. Als de rente stijgt, dalen de koersen van obligaties. Om het risico op verliezen door een mogelijke rentestijging te beperken, heeft Binck Forward eind vorig jaar de looptijd van haar obligatieportefeuille verkort.

Vermogensbeheerder & profiel % Risicovolle activa* 2016 derde partij 2016 Binck Forward Binck Forward vs 3e partij
EVI Inkomensgericht 22,77% 3,67% 3,20% -0,47%
EVI Defensief 43,89% 3,43% 5,04% 1,61%
EVI Neutraal 59,76% 3,73% 6,40% 2,67%
EVI Groeigericht 75,02% 4,35% 7,66% 3,31%
EVI Offensief 88,98% 2,85% 8,92% 6,07%
I-beleggen Beheer Blauw 20,0% 2,92% 2,91% -0,01%
I-beleggen Beheer Groen 40,0% 4,38% 4,65% 0,27%
I-beleggen Beheer Geel 55,0% 5,86% 5,92% 0,06%
I-beleggen Beheer Oranje 75,0% 7,12% 7,66% 0,54%
I-beleggen Beheer Rood 90,0% 8,21% 9,02% 0,81%
ING Bank Actueel Zeer Defensief 10,0% 4,50% 1,34% -3,16%
ING Bank Actueel Defensief 30,0% 5,40% 3,78% -1,62%
ING Bank Actueel Neutraal 50,0% 6,10% 5,53% -0,57%
ING Bank Actueel Offensief 70,0% 6,70% 7,27% 0,57%
ING Bank Actueel Zeer Offensief 90,0% 7,20% 9,02% 1,82%
ING Bank Duurzaam Neutraal 50,0% 4,52% 5,53% 1,01%
ING Bank Index Neutraal 50,0% 7,52% 5,53% -1,99%
ING Bank Inkomen Neutraal 50,0% 3,62% 5,53% 1,91%
OXBY Laag 50,0% 5,10% 5,53% 0,43%
OXBY Midden 75,0% 7,40% 7,66% 0,26%
OXBY Hoog 90,0% 9,60% 9,02% -0,58%
Rabobank Actief Defensief 30,0% 4,02% 3,78% -0,24%
Rabobank Actief Neutraal 50,0% 5,12% 5,53% 0,41%
Rabobank Actief Offensief 70,0% 6,02% 7,27% 1,25%
Rabobank Actief Zeer Offensief 90,0% 6,92% 9,02% 2,10%
Rabobank Basis Defensief 30,0% 4,75% 3,78% -0,97%
Rabobank Basis Neutraal 50,0% 6,55% 5,53% -1,02%
Rabobank Basis Offensief 70,0% 8,15% 7,27% -0,88%
Rabobank Basis Zeer Offensief 90,0% 9,15% 9,02% -0,13%
GEMIDDELDE 5,68% 6,15% 0,46%

Tabel niet goed leesbaar? Download >

Toelichting bovenstaande tabel

In de bovenstaande tabel is per vermogensbeheerder gekeken welke profielen er worden aangeboden. Per profiel is opgezocht wat de strategische weging naar risicovolle vermogenscategorieën is. Deze weging is gebruikt om voor de rendementsvergelijking een Binck Forward portefeuille met hetzelfde risiconiveau te bepalen. Het rendement over 2016 is van 1 januari tot en met 31 december 2016. Alle rendementen die in de tabel staan zijn netto rendementen in euro’s. De netto rendementen van EVI, ING Bank Actueel, I-beleggen en OXBY zijn rechtstreeks van de website gehaald. De rendementen van de Rabobank en ING Bank Inkomen, Duurzaam en Index zijn bruto rendementen waar de kosten, zoals vermeld op de desbetreffende websites, vanaf zijn gehaald. Bij de Rabobank is de aanname gemaakt dat de klant een gemiddeld belegd vermogen van EUR 10.000 heeft. Bij de ING Bank is de aanname gemaakt dat het belegde vermogen kleiner is dan EUR 500.000.

Rendement van Binck Forward versus profielfondsen

Binck Forward is een online vermogensbeheerder. Voor een zuivere vergelijking kunnen wij onszelf alleen vergelijken met andere vermogensbeheerders. Binck Forward heeft haar rendementen over 2016 echter ook vergeleken met de 22 grootste vrij verhandelbare profielfondsen van de grote banken en vermogensbeheerders in Nederland.

Wat bleek? Binck Forward deed het in 12 gevallen beter dan de concurrenten met als grootste verschil 4,38 procent. In 10 van de 22 gevallen deed Binck Forward het minder goed met 2,74 procent als grootste verschil. Zie de toelichting onder de tabel voor meer informatie over hoe deze vergelijking tot stand komt.

Profielfonds % Risicovolle activa* 2016 derde partij 2016 Binck Forward Binck Forward 3e partij
ABN AMRO Profielfonds 2 20,0% 2,14% 2,91% 0,76%
ABN AMRO Profielfonds 3 40,0% 3,80% 4,65% 0,85%
ABN AMRO Profielfonds 4 60,0% 5,13% 6,40% 1,27%
ABN AMRO Profielfonds 5 80,0% 6,36% 8,15% 1,79%
Blackrock-Global allocation 60,0% 6,86% 6,40% -0,46%
Blackrock-Flexibel Multi asset 50,0% 1,15% 5,53% 4,38%
KEMPEN Profielfonds 2 36,0% 3,36% 4,36% 1,00%
KEMPEN Profielfonds 3 52,0% 3,66% 5,72% 2,06%
KEMPEN Profielfonds 4 69,0% 4,16% 7,18% 3,02%
KEMPEN Profielfonds 5 89,0% 4,76% 8,92% 4,16%
NN DYNAMIC MIX FUND I 10,0% 4,09% 1,34% -2,74%
NN DYNAMIC MIX FUND II 30,0% 5,42% 3,78% -1,64%
NN DYNAMIC MIX FUND III 50,0% 7,08% 5,53% -1,56%
NN DYNAMIC MIX FUND IV 70,0% 8,10% 7,27% -0,83%
NN DYNAMIC MIX FUND V 90,0% 8,87% 9,02% 0,15%
ROBECO ONE DEFENSIEF 22,5% 4,17% 3,20% -0,97%
ROBECO ONE NEUTRAAL 47,5% 5,59% 5,33% -0,25%
ROBECO ONE OFFENSIEF 72,5% 6,70% 7,47% 0,77%
SNS Profielfonds Blauw 8,0% 1,36% 1,07% -0,28%
SNS Profielfonds Geel 20,0% 3,40% 2,91% -0,49%
SNS Profielfonds Oranje 45,0% 5,60% 5,14% -0,46%
SNS Profielfonds Rood 75,0% 7,49% 7,66% 0,18%
GEMIDDELD 4,97% 5,45% 0,49%

Tabel niet goed leesbaar? Download >

Toelichting bovenstaande tabel

De fondsen gebruikt voor de vergelijking sluiten aan op het risiconiveau van Binck Forward portefeuilles. Binck Forward belegt nooit volledig in aandelen omdat wij het risicogewogen rendement van uw beleggingsportefeuille willen maximaliseren. Daarom worden fondsen die volledig in aandelen beleggen niet meegenomen in deze vergelijking. Per profielfonds is de strategische weging naar risicovolle vermogenscategorieën als basis gebruikt ter vergelijking met een Binck Forward beleggingsportefeuille met hetzelfde risiconiveau. Het rendement over 2016 is van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Over alle maanden zijn servicefees ingehouden. Voor de profielfondsen van ABN AMRO, Robeco en SNS wordt verondersteld dat deze worden gekocht en aangehouden bij de desbetreffende instelling. Voor de berekening van service fees en transactiekosten voor de profielfondsen van Blackrock, Nationale Nederlanden en Kempen is een gemiddelde uitgerekend wat er betaald dient te worden bij de 5 grootste brokers. Dit zijn ABN AMRO, ING Bank, Rabobank, Binck en DeGiro. De gemiddelde service fee per kwartaal komt uit op 0,08%. De gemiddelde transactiefee komt uit op 0,12%. Bij deze berekeningen is uitgegaan van het eenmalig aankopen van een profielfonds op 1 januari 2016 van EUR 10.000. In bovenstaande vergelijking is gebruik gemaakt van slotkoersen van fondsen die gedownload zijn bij dataprovider Bloomberg over de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Wij geven met bovenstaande vergelijking een zo getrouw mogelijk beeld, maar zijn voor de informatie die wij hebben gebruikt afhankelijk van externe bronnen.

*Binck Forward verwijst hierbij naar de traditioneel meest beweeglijke beleggingscategorieën. Hieronder vallen aandelen, grondstoffen en vastgoed.