Producten Binck Forward

Onze producten

Binck Forward

0,5% beheerkosten (incl. BTW)

Maximaal 0,28% fondskosten (incl. BTW)
Bepaal zelf u inleg
Uw geld is 24/7 opvraagbaar
Maak eenvoudig meerdere doelen aan
Binck Pensioen (NIEUW!)

0,5% beheerkosten (incl. BTW)

Maximaal 0,28% fondskosten (incl. BTW)
Inleg afhankelijk van fiscale ruimte
Uw geld staat vast tot u met pensioen gaat
Beleggen met belastingvoordeel